Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28107449/Omgevingsdienst_Brabant_Noord

Contactgegevens

Telefoon (088) 743 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odbn.nl (algemeen)
E-mail info@odbn.nl (algemeen)
Contactpagina https://odbn.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

Contactpersoon/team

Woo Contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 743 00 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.odbn.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo-contactpersoon@odbn.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens (adres, mailadres, telefoonnummer) van de ODBN.
Organisatie en werkwijze Hier vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van de ODBN.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Hier vindt u de ingediende WOO-verzoeken en de antwoorden hierop.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?