Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kamer van Koophandel (KvK)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Sint Jacobsstraat 300
3511 BT Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 48
3500 AA Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212139/Kamer_van_Koophandel

Contactgegevens

Telefoon (088) 585 15 85 (algemeen)
Internet http://www.kvk.nl/ (algemeen)
https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/ (algemeen)
https://www.kvk.nl/over-kvk/dit-is-onze-opdracht/ (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 48
St.-Jacobsstraat 300
3500 AA Utrecht
Link naar meer informatie https://www.kvk.nl/over-kvk/kvk-en-de-wet-open-overheid/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?