Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 96800
2509 JE Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212147/Nederlandse_organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek

Organisatiebeschrijving

De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededeling minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Contactgegevens

Telefoon (088) 866 00 00 (algemeen)
Internet http://www.tno.nl/ (algemeen)
E-mail info@tno.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Tav Corporate Legal & Compliance
Postbus 96800
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/

Contactpersoon/team

Ronald Michel Kooistra
Stefanie de Voogd

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Mandaatregeling TNO 2019
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?