Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor Accreditatie (RvA)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Daalseplein 101
3511 SX Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 2768
3500 GT Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212155/Raad_voor_Accreditatie

Organisatiebeschrijving

Accreditatie is het beoordelen of een keuringsinstantie, certificeringsinstantie, inspectie-instantie of een laboratorium (conformiteitsbeoordelingsinstanties) onpartijdig en competent zijn werk uitvoert. Bij een positieve beoordeling wordt door de accreditatie-instantie een formele verklaring afgegeven dat de instantie voldoet aan de eisen die zijn bepaald door Europese geharmoniseerde normen (Staatscourant 2010, 3033) en, indien van toepassing, door aanvullende eisen.

Contactgegevens

Telefoon (030) 239 45 00 (algemeen)
Internet http://www.rva.nl (algemeen)
E-mail contact@rva.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rva.nl/open-overheid/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?