Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212246/ZorgOnderzoek_Nederland__Medische_Wetenschappen

Contactgegevens

Telefoon (070) 349 51 11 (algemeen)
Internet http://www.zonmw.nl/ (algemeen)
E-mail info@zonmw.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.zonmw.nl/nl/contact

Contactpersoon/team

Ramon van der Maas

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?