Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2001 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon (070) 349 51 11 (algemeen)
Internet http://www.zonmw.nl/ (algemeen)
E-mail info@zonmw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 327,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-06-2017 TK 30850 nr. 44

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze projecten, experimenten, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren. ZonMW bewaakt daarbij de kwaliteit, relevantie en samenhang. De activiteiteiten zijn gericht op het gehele continuüm van fundamenteel medisch onderzoek tot en met toepassing en implementatie van onderzoeksprojecten. De belangrijkste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.