Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen
Noord-Holland
Postadres Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212263/Sociale_Verzekeringsbank

Contactgegevens

Telefoon (020) 656 56 56 (algemeen)
Internet http://www.svb.nl/ (algemeen)
https://www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging (contact)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?