Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16001
2500 BA Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212272/Autoriteit_Nucleaire_Veiligheid_en_Stralingsbescherming

Contactgegevens

Telefoon (088) 489 05 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitnvs.nl (algemeen)
https://loket.anvs.nl/formulier/nl/DefaultEnvironment/scVragen.aspx/fVragen (Contact)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?