Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Zuid-Holland
Postadres Postbus 3004
2280 MB Rijswijk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212280/Nationale_en_Internationale_Wegvervoer_Organisatie

Organisatiebeschrijving

Dit zbo heette voor 2017 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (opgericht 2004.)

Contactgegevens

Telefoon (070) 399 20 11 (algemeen)
Internet http://www.niwo.nl/ (algemeen)
E-mail info@niwo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek t.a.v. Woo-contactpersoon
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.niwo.nl/nl/over-de-niwo/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?