Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Airport Coordination Netherlands (ACNL)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland
Postadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Bezoekadres Woo-contactpersoon The Base A
Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212308/Airport_Coordination_Netherlands

Contactgegevens

Telefoon (020) 405 97 30 (algemeen)
Internet http://www.slotcoordination.nl/ (algemeen)
E-mail info@slotcoordination.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://slotcoordination.nl/besluit-wet-open-overheid/?preview=true

Contactpersoon/team

Özhan Cinkiz
Telefoon Woo-contactpersoon (020) 405 97 30 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://slotcoordination.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@slotcoordination.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?