Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Airport Coordination Netherlands (ACNL)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-12-2023 Op 04-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland
Postadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Bezoekadres Woo-contactpersoon The Base A
Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland

Contactgegevens

Telefoon (020) 405 97 30 (algemeen)
Internet http://www.slotcoordination.nl/ (algemeen)
E-mail info@slotcoordination.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ACNL
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 18, 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen EU-regelgeving dwingt de SCAN af te wijken van bepalingen omtrent de goedkeuring van de tarieven, de begroting en de jaarrekening, beleidsregels en het vernietigingsrecht van de minister.

Personeel

Aantal fte 9
Peildatum fte 01-11-2023

Taken & bevoegdheden

  • Toewijzen van “slots” aan luchtvaartmaatschapppijen;
  • adviseren, bestuderen van ontwikkelingen;
  • rapporteren aan het ministerie van IenM.

Identificatiecodes

KVK-nummer 34103386

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?