Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Airport Coordination Netherlands (ACNL)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-03-2024 Op 08-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland
Postadres Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Bezoekadres Woo-contactpersoon The Base A
Evert van de Beekstraat 1-23
1118 CL Schiphol
Noord-Holland

Contactgegevens

Telefoon (020) 405 97 30 (algemeen)
Internet http://www.slotcoordination.nl/ (algemeen)
E-mail info@slotcoordination.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ACNL
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 18, 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen EU-regelgeving dwingt de SCAN af te wijken van bepalingen omtrent de goedkeuring van de tarieven, de begroting en de jaarrekening, beleidsregels en het vernietigingsrecht van de minister.

Personeel

Aantal fte 9,0
Peildatum fte 01-11-2023

Taken & bevoegdheden

  • Toewijzen van “slots” aan luchtvaartmaatschapppijen;
  • adviseren, bestuderen van ontwikkelingen;
  • rapporteren aan het ministerie van IenM.

Identificatiecodes

KVK-nummer 77889975

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?