Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bennekomseweg 41
6717 LL Ede
Gelderland
Postadres Postbus 8030
6710 AA Ede
Organogram https://www.ctgb.nl/binaries/large/content/gallery/ctgb/content-afbeeldingen/algemeen/organogram-2024-v3-nederlands.jpg
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212359/College_voor_de_toelating_van_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden

Contactgegevens

Telefoon (0317) 47 18 10 (algemeen)
Internet http://www.ctgb.nl/ (algemeen)
E-mail post@ctgb.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 8030
Bennekomseweg 41
6717 LL Ede
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.ctgb.nl/onderwerpen/woo

Contactpersoon/team

Luc Krekels
Rob Andriessen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agende en verslag vergaderingen college
Bereikbaarheidsgegevens Contact en adresgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Werkplan en begroting, de jaarverslagen en de meerjarenstrategie
Onderzoeksrapporten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking Alle Ctgb besluiten van algemene strekking worden in de Stgaatcourant gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Wob en Woo verzoeken aan het Ctgb staan hier gepubliceerd
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?