Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Randweg 14
8304 AS Emmeloord
Flevoland
Postadres Postbus 1115
8300 BC Emmeloord
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212443/Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_voor_zaaizaad_en_pootgoed_van_landbouwgewassen

Organisatiebeschrijving

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen voert wettelijke keuringen uit in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij worden onder andere aardappelen, grond en zaaizaden beoordeeld op diverse kwaliteitskenmerken.

Meer informatie

https://www.nak.nl/over-de-nak/

Contactgegevens

Telefoon (0527) 63 53 50 (algemeen)
Internet http://www.nak.nl/ (algemeen)
E-mail nak@nak.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.nak.nl/contact/
Sociale Media NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) (LinkedIn)
@stichting_nak (Instagram)
@stichting_nak (X)

Contactpersoon/team

Directiesecretariaat
Telefoon Woo-contactpersoon (0527) 63 53 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon nak@nak.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Zaaizaden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Teeltvoorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Grondonderzoek
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Aardappelen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?