Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212470/Autoriteit_Persoonsgegevens

Organisatiebeschrijving

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). Ze is zowel adviescollege als zelfstandig bestuursorgaan.

Contactgegevens

Telefoon (070) 888 85 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)
E-mail info@autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?