Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Waarderingskamer (WK)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Muzenstraat 73
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 93210
2509 AE Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212594/Waarderingskamer

Organisatiebeschrijving

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Meer informatie

https://www.waarderingskamer.nl/over-ons/wie-zijn-wij

Contactgegevens

Telefoon (070) 311 05 55 (algemeen)
Internet http://www.waarderingskamer.nl/ (algemeen)
E-mail info@waarderingskamer.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 93210
2509 AE Den Haag
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.waarderingskamer.nl/wet-open-overheid
Link naar meer informatie https://www.waarderingskamer.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 311 05 55 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.waarderingskamer.nl/wet-open-overheid (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@waarderingskamer.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten Convenant WOZ-ICT standaarden
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?