Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Gelderland
Postadres Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212603/Dienst_voor_het_kadaster_en_de_openbare_registers

Contactgegevens

Telefoon (088) 183 20 00 (algemeen)
Internet http://www.kadaster.nl/ (algemeen)
https://formulieren.kadaster.nl/contact_kadaster (contact)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?