Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huurcommissie

Organisatiegegevens

Bezoekadres Muzenstraat 61
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212619/Huurcommissie

Contactgegevens

Telefoon (070) 375 42 00 (algemeen)
Internet https://www.huurcommissie.nl/ (algemeen)
https://www.rijksoverheid.nl/contact/informatie-rijksoverheid/e-mail-sturen (contact)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Muzenstraat 61
Link naar meer informatie https://www.huurcommissie.nl/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslag 2022
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Beleidsboeken
Organisatie en werkwijze Organisatie van de Huurcommissie
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Het Openbaar Register van eerdere uitspraken door de Huurcommissie
Woo-verzoeken en -besluiten De huidige WOO verzoeken bij de Huurcommissie
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?