Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Utrecht
Postadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212642/Stichting_Visitatie_Woningcorporaties_Nederland

Contactgegevens

Telefoon (030) 721 07 80 (algemeen)
Internet http://www.visitaties.nl (algemeen)
E-mail info@visitaties.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Utrecht

Contactpersoon/team

Yvonne Koffyberg
Internet Woo-contactpersoon http://www.visitaties.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@visitaties.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon SVWN (LinkedIn)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens SVWN
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen 2020 en eerder
Jaarplannen en jaarverslagen Meest recente jaarverslagen
Klachtoordelen Reglement klachtprocedure, reglement bezwaarprocedure, klachten- en geschillenregeling
Organisatie en werkwijze Informatieverstrekking via YouTube kanaal
Organisatie en werkwijze Organisatie SVWN
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Statuten SVWN en reglementen Raad van Toezicht en College van Deskundigen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?