Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 06-07-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Utrecht
Postadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 721 07 80 (algemeen)
Internet http://www.visitaties.nl (algemeen)
E-mail info@visitaties.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SVWN
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 0,3
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

  • De onafhankelijke instantie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er eens per vier jaar bij corporaties een visitatie kan worden uitgevoerd, specifiek door het aanwijzen van 'deskundige instanties'. SVWN doet dat door het accrediteren van bureaus die visitaties mogen uitvoeren. (zie ook art. 2 Statuten).

Identificatiecodes

KVK-nummer 30265910

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 833 - WOONDIENSTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?