Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht
Bezoekadres Woo-contactpersoon Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28248840/College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen

Contactgegevens

Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg (over het CBG)
https://www.cbg-meb.nl/contact (contact)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 8275
3503 RG Utrecht

Contactpersoon/team

Afdeling Juridische zaken
Internet Woo-contactpersoon https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-integriteit-openbaarheid-en-financien/over-cbg-openbaarheid-van-informatie (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon BRI@cbg-meb.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?