Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) (CBG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht
Bezoekadres Woo-contactpersoon Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28248840/CBG_College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen

Organisatiebeschrijving

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor het beoordelen, bewaken en stimuleren van goed gebruik van medicijnen.

Meer informatie

https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg

Contactgegevens

Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/themas/over-ons-de-organisatie (over het CBG)
Contactpagina https://www.cbg-meb.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 8275
3503 RG Utrecht

Contactpersoon/team

Afdeling Juridische zaken
Internet Woo-contactpersoon https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-integriteit-openbaarheid-en-financien/over-cbg-openbaarheid-van-informatie (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon BRI@cbg-meb.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens, contactformulier, routebeschrijving en e-mailadressen
Jaarplannen en jaarverslagen Overzicht jaarverslagen CBG
Organisatie en werkwijze Over het agentschap en College
Overige besluiten van algemene strekking Beleidsdocumenten
Overige besluiten van algemene strekking Publicaties in de Staatscourant
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?