Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-10-2022 Op 12-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1964 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht
Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/themas/over-ons-de-organisatie (over het CBG)
https://www.cbg-meb.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Afkorting CBG
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 3,5
Peildatum fte 31-12-2019

Taken & bevoegdheden

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor het toelaten van geneesmiddelen, beslist over de afleverstatus en is in Nederland belast met de geneesmiddelenbewaking, een en ander overeenkomstig bij of krachtens Europese richtlijnen en de Geneesmiddelenwet gegeven voorschriften.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid