Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 91503
2509 EC Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28251525/Nederlandse_Emissieautoriteit

Organisatiebeschrijving

Het apparaat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Alleen het bestuur van de NEa is een zbo.

Contactgegevens

Telefoon (070) 456 80 50 (algemeen)
Internet https://www.emissieautoriteit.nl (algemeen)
https://formulier.emissieautoriteit.nl/nea/contactformulier (contactformulier)
E-mail secretariaat@emissieautoriteit.nl (algemeen)
info@emissieautoriteit.nl (helpdesk)
Contactpagina https://www.emissieautoriteit.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 91503
2509 EC Den Haag
Zuid-Holland

Contactpersoon/team

Joyce Bakkenes
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 456 80 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@emissieautoriteit.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Een agentschap heeft een afzonderlijke financiële staat die wordt opgenomen bij de begrotings- en verantwoordingsstaat van het ministerie waaronder het agentschap ressporteert. https://www.rijksfinancien.nl
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?