Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

GBLT

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28266774/GBLT

Contactgegevens

Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://gblt.nl/contact (service en contact)
https://gblt.nl (algemeen)
Contactpagina https://gblt.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://gblt.nl/woo

Contactpersoon/team

Fiscaal-Juridische zaken

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur van GBLT
Bereikbaarheidsgegevens Contactformulier en adresgegevens om een Woo-verzoek in te dienen.
Jaarplannen en jaarverslagen Financiële stukken van GBLT
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van het algemeen bestuur van GBLT
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?