Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadskantoor Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postadres Postbus 5150
3502 JD Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28401347/Belastingsamenwerking_gemeenten_en_hoogheemraadschap_Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 064 02 00 (algemeen)
Internet https://bghu.nl (algemeen)
E-mail https://bghu.nl/contact (contactpagina)
Contactpagina https://bghu.nl/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?