Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kooikersweg 2d
5223 KA ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28422209/Veiligheidsregio_Brabant-Noord

Organisatiebeschrijving

Het primaire doel van de Veiligheidsregio is het beschermen van burgers tegens risico's op het gebied van fysieke veiligheid. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien van een gemeenschappelijke meldkamer.

Contactgegevens

Telefoon (088) 020 82 08 (algemeen)
(0900) 09 04 (brandweer (geen spoed))
(085) 743 29 57 (perstelefoon (24/7))
Internet https://www.vrbn.nl (algemeen)
https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier (contactformulier)
https://www.brandweer.nl/brabant-noord (brandweer)
E-mail info@vrbn.nl (algemeen)
communicatie@vrbn.nl (voor persvragen)
Contactpagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
Link naar meer informatie https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/

Contactpersoon/team

info@vrbn.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 020 82 08 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@vrbn.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon @vrbrabantnoord (X)
veiligheidsregio-brabant-noord (LinkedIn)
@veiligheidsregiobrabant-no61 (YouTube)
info@vrbn.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 020 82 08 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@vrbn.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheid en contactgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Onder de kop "Financiële documenten" vindt u de laatste twee actuele Programmabegrotingen (jaarplannen) en Jaarstukken (jaarverslagen).
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Het betreft de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van onze Veiligheidsregio vanaf 2021
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?