Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Organisatiegegevens

Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28532131/Adviescollege_Openbaarheid_en_Informatiehuishouding

Organisatiebeschrijving

Het belangrijkste onderwerp voor het Adviescollege is de uitvoering van de Wet open overheid, de Woo. Het gaat daarbij over de manier waarop de overheid haar informatie openbaar maakt. Wat publiceren overheidsorganisaties actief, uit eigen beweging? Hoe gaan zij om met verzoeken tot openbaarmaking van overheidsdocumenten, die ingediend zijn door journalisten, wetenschappers en anderen? Wat kan anders en beter? Het Adviescollege onderzoekt de stand van zaken en brengt vervolgens adviezen uit aan de regering en het parlement. Het Adviescollege adviseert ook over de informatiehuishouding van de overheid. Overheidsorganisaties maken en ontvangen veel documenten, zoals interne nota’s, rapporten, brieven, e-mails en websites. Als de overheid die informatie niet zorgvuldig beheert, is het lastig om de relevante documenten openbaar te maken. De Wet open overheid verplicht de minister van BZK daarom om samen met de staatssecretaris Cultuur en Media en met gemeenten, provincies en waterschappen plannen op te stellen voor verbetering van hun (digitale) informatiehuishouding. Het Adviescollege adviseert over de voortgang van die plannen en let daarbij ook op de Archiefwet. In de Archiefwet staan namelijk de basisregels voor goed informatiebeheer.

Contactgegevens

Internet https://www.adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.nl (algemeen)
E-mail info@acoi.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Kijk voor extra toelichting op: https://www.acoi.nl/woo-contactpersoon/
Postbus 18601
2502 EP Den Haag
Link naar meer informatie https://www.acoi.nl/woo-contactpersoon/

Contactpersoon/team

Kijk op https://www.acoi.nl/woo-contactpersoon/ voor alle informatie
Internet Woo-contactpersoon https://www.acoi.nl/woo-contactpersoon/ (Info via link)
E-mail Woo-contactpersoon contactpersoonwoo@acoi.nl (Woo contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Voor alle openbaargemaakte documenten kunt u naar https://www.acoi.nl/publicaties gaan.
Adviezen Let op! Deze adviezen zijn gegeven n.a.v. bemiddelingstrajecten
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Voor alle openbaargemaakte documenten kunt u naar www.acoi.nl/publicaties gaan
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?