Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heumen (Heumen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkplein 6
6581 AC MALDEN
Gelderland
Postadres Postbus 200
6580 AZ MALDEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28895/Gemeente_Heumen

Contactgegevens

Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.heumen.nl (algemeen)
E-mail heumen@heumen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.heumen.nl/informatie-opvragen-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

WOO-medewerker
Telefoon Woo-contactpersoon (024) 358 83 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.heumen.nl/informatie-opvragen-wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon heumen@heumen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's, besluitenlijsten en videotulen van de gemeenteraad
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college
Bereikbaarheidsgegevens Contactpagina
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Visies
Jaarplannen en jaarverslagen Kadernota, programmabegroting en programmarekening
Organisatie en werkwijze Organisatiestructuur
Overige besluiten van algemene strekking Verordeningen en beleidsregels
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Informatie opvragen Woo en overzicht Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?