Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28975/Gemeente_Gouda

Contactgegevens

Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://gouda.nl/woo

Contactpersoon/team

afdeling Dienstverlening, team Omgevingsloket
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0182 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/woo-verzoek/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@gouda.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten B en W
Bereikbaarheidsgegevens Algemene bereikbaarheidsgegevens van de gemeente Gouda
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens college van burgemeester en wethouders
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens gemeenteraad
Beschikkingen
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsstukken 2017 - heden
Vergaderstukken decentrale overheden Raadstukken 2003-2016
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?