Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-10-2023 Op 02-10-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA

Contactgegevens

Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Gouda

Geografische informatie

Oppervlakte 18,11 km2
Aantal inwoners 75316
Inwoners per km2 4158
Bevat plaatsen Gouda

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. P. Verhoeve (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Mw. M. Roos (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. R. Çetin (Gemeentebelangen Gouda),
Mw. A.J.M. Koppers (Gouda Positief),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Dhr. J.M. de Koning (Leefbaar Gouda),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Dhr. H.J. Hooglander (SGP),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Bakker
Locoburgemeester Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman
Raadslid Mw. mr. M. van Dijk (CDA),
Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Dhr. G.H. van den Brink (ChristenUnie),
Mw. M. Roos (ChristenUnie),
Mw. I. Schaddelee (ChristenUnie),
Mw. D. Super (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Mw. H. Brandes (D66),
Mw. J.T. Flietstra (D66),
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66),
Dhr. B. Talman (D66),
Dhr. R. Çetin (Gemeentebelangen Gouda),
Dhr. R. Karkache (Gouda Positief),
Mw. A.J.M. Koppers (Gouda Positief),
Dhr. J.M. de Laat (Gouda Positief),
Dhr. W.H. Schmidt (Gouda Positief),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Dhr. R. Allaoui (GroenLinks),
Mw. C.S. Brouwer (GroenLinks),
Dhr. T. Geluk van den Burg (GroenLinks),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.J.H. Philips (GroenLinks),
Dhr. J.M. de Koning (Leefbaar Gouda),
Mw. M.C. Verschut (Leefbaar Gouda),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. W.M.N. Kraidy MSc (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA),
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA),
Mw. A. Tuls (PvdA),
Dhr. H.J. Hooglander (SGP),
Dhr. M.J. de Jong MSc (SGP),
Mw. mr. D.A.W. Boxma (VVD),
Dhr. H.M. de Jonge (VVD),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA),
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie),
Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66),
Dhr. drs. M. Klijmij-van der Laan (GroenLinks),
Dhr. J.K. Oppelaar (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 5
GroenLinks 5
Gouda Positief 4
PvdA 4
ChristenUnie 4
VVD 3
Partij voor de Dieren 2
CDA 2
Leefbaar Gouda 2
SGP 2
Gouda Vitaal 1
Gemeentebelangen Gouda 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0513
KVK-nummer 24487063

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?