Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veendam (Veendam)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM
Groningen
Postadres Postbus 20004
9640 PA VEENDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29680/Gemeente_Veendam

Contactgegevens

Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet http://www.veendam.nl (algemeen)
E-mail Info@veendam.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?