Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veendam (Veendam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM
Provincie Groningen
Postadres Postbus 20004
9640 PA VEENDAM
Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet http://www.veendam.nl (algemeen)
E-mail Info@veendam.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 78,71 km2
Aantal inwoners 27508
Inwoners per km2 349
Plaatsen binnen deze gemeente Borgercompagnie, Veendam, Wildervank

Functies

Burgemeester Dhr. B.H.M. Link (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. D. Klamer (ChristenUnie),
Mw. C.A. Knot (Gemeentebelangen),
Dhr. H. Schoonewille (SP),
Dhr. J.P. Langen (Veuruutkiek)
Gemeentesecretaris Dhr. A. Castelein
Locoburgermeester Dhr. ing. H.J. Schmaal (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. A. Swart
Raadslid Dhr. D. Klamer (ChristenUnie),
Dhr. A. Huizenga (Gemeentebelangen),
Dhr. J. Westerhuis (Gemeentebelangen),
Dhr. N.J. van Woerkom (Gemeentebelangen),
Mw. C.A. Knot (Gemeentebelangen),
Dhr. J. Tepper (PvdA),
Dhr. T. Mete (PvdA),
Mw. P. Loots (PvdA),
Dhr. L. Jonker (SP),
Dhr. H. Schoonewille (SP),
Dhr. J.P. Langen (Veuruutkiek)
Wethouder Mw. A. Kleve (D66),
Dhr. ing. H.J. Schmaal (Gemeentebelangen),
Mw. A.M.A. Grimbergen (PvdA),
Dhr. B. Wierenga (VVD)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 4
PvdA 3
SP 2
Veuruutkiek 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)