Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leusden (Leusden)

Organisatiegegevens

Bezoekadres 't Erf 1
3831 NA LEUSDEN
Utrecht
Postadres Postbus 150
3830 AD LEUSDEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29800/Gemeente_Leusden

Contactgegevens

Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.leusden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leusden.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 150
3830 AD Leusden
Link naar meer informatie https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van het college van burgermeester en wethouders
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Begrotingen, jaarverslagen, kaderbrieven en bestuursrapportages
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad - Verleden
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad - Toekomst
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?