Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leusden (Leusden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 't Erf 1
3831 NA LEUSDEN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 150
3830 AD LEUSDEN
Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.leusden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leusden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Leusden

Geografische informatie

Oppervlakte 58,94 km2
Aantal inwoners 30713
Inwoners per km2 521
Bevat plaatsen Achterveld, Leusden, Stoutenburg

Functies

Burgemeester Dhr. G.J. Bouwmeester (D66)
Fractievoorzitter Dhr. M.T.M Sturkenboom (GroenLinks-PvdA),
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H.W. de Graaf-Koelewijn
Locoburgemeester Mw. A.W.S. Kolkman (Lokaal Belangrijk)
Raadsgriffier Mw. I. Schutte
Raadslid Dhr. W.G. van Ginkel (CDA),
Dhr. A.D.M.J. Kramer (LeusdenVooruit),
Mw. H.M. van den Heuvel (LeusdenVooruit),
Dhr. L.K. van Os (CDA),
Dhr. T. Kuipers (CDA),
Dhr. W.H. van den Brink (ChristenUnie/SGP),
Mw. H.M. Van Ruitenbeek- den Balvert (CDA),
Dhr. M.J.J. van der Kooi (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Kraa (D66),
Mw. Q.L. Van Laarhoven van Mourik (D66),
Mw. F.G. van der Vegte (GroenLinks-PvdA),
Dhr. M. van Leeuwe (Lokaal Belangrijk),
Dhr. J.A. van de Belt (Lokaal Belangrijk),
Dhr. G.A. Karman (Lokaal Belangrijk),
Dhr. H.J. van Lutterveld (Lokaal Belangrijk),
Dhr. J.W. Nieuwenhuijse (Lokaal Belangrijk),
Mw. D.F.F.A. Houtveen (GroenLinks-PvdA),
Dhr. M.T.M Sturkenboom (GroenLinks-PvdA),
Mw. M.P.T. Voskuilen-Kroeze (Lokaal Belangrijk),
Dhr. F.M. de Wit (Lokaal Belangrijk),
Dhr. J.A.F. van Ginkel (SP),
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD),
Mw. A.H.E.M. Gräfin von der Schulenburg (VVD)
Wethouder Dhr. W.R. Vos (CDA),
Mw. A.W.S. Kolkman (Lokaal Belangrijk),
Dhr. P.J. Kiel (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belangrijk 7
CDA 4
VVD 2
GroenLinks-PvdA 3
ChristenUnie/SGP 2
LeusdenVooruit 2
D66 2
SP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0327
KVK-nummer 32167695

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid