Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31244/Gemeente_Krimpen_aan_den_IJssel

Contactgegevens

Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 200 Postcode 2920AE
Link naar meer informatie https://krimpenaandenijssel.nl/product-services/verzoek-wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Team Informatie en Dienstverlening
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0180 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten 2022 en 2023
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?