Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 8,93 km2
Aantal inwoners 29306
Inwoners per km2 3281
Plaatsen binnen deze gemeente Krimpen aan den IJssel

Functies

Burgemeester Dhr. M.W. Vroom (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G.J. Miedema (CDA),
R.C. Cornet (ChristenUnie),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
K.M. Jaarsma (Leefbaar Krimpen),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
C.L. Derickx (PvdA),
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. A. Boele (SGP)
Locoburgermeester Dhr. H. van der Wal (SGP)
Raadsgriffier Dhr. O. Vliegenthart
Raadslid Dhr. G.J. Miedema (CDA),
R.C. Cornet (ChristenUnie),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
Mw. S.M. Bijl-van Schooten (Krimpens Belang),
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen),
Dhr. O.H.V. Suijk (Leefbaar Krimpen),
K.M. Jaarsma (Leefbaar Krimpen),
D. Ratzon (Leefbaar Krimpen),
Dhr. R.M.A. Barkey (Leefbaar Krimpen),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
S. Stolk (Leefbaar Krimpen),
C.L. Derickx (PvdA),
A.A. Beek (SGP),
Dhr. T.R.W. Hogendoorn (SGP),
A.W. Brand (SGP),
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen),
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen),
H. Wal (SGP),
Mw. W. Lingen-Breedveld (Stem van Krimpen),
Mw. M.J.M. Wekker (Stem van Krimpen),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Wethouder Dhr. W.J. Tempel (CDA),
Dhr. C.L. Derickx (PvdA),
Dhr. H. van der Wal (SGP),
Dhr. A. Timm (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Krimpen 6
SGP 5
Stem van Krimpen 4
Krimpens Belang 2
VVD 1
CDA 1
ChristenUnie 1
PvdA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)