Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerlen (Heerlen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Geleenstraat 25
6411 HP HEERLEN
Limburg
Postadres Postbus 1
6400 AA HEERLEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31783/Gemeente_Heerlen

Contactgegevens

Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1
Geleenstraat 25
6411 HP HEERLEN
Limburg
Link naar meer informatie https://www.heerlen.nl/informatieverzoek-wet-openbaarheid-van-bestuur.html?term=woo%20infor*

Contactpersoon/team

Team Jurdische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon (045) 560 50 40 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo-contactpersoon@heerlen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?