Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerlen (Heerlen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-05-2022 Op 18-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Geleenstraat 25
6411 HP HEERLEN
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1
6400 AA HEERLEN
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (17)

Algemene informatie

Oppervlakte 45,72 km2
Aantal inwoners 86762
Inwoners per km2 1897
Plaatsen binnen deze gemeente Heerlen, Hoensbroek

Functies

Burgemeester Dhr. drs. R. Wever (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Dhr. T. Dragstra (D66),
S. Jacobs (Forum voor Democratie),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
T. Nefjodov (GroenLinks),
Dhr. J.T.M. Hendriks (Jongerenpartij Heerlen),
Dhr. T.G.M.M. de Groot (OPH),
M.T.H. Bosch (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. E.A.N.M. Géron (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
T. Reijnders (SP),
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. L. Schouterden
Locoburgermeester Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. T.W. Zwemmer
Raadslid Dhr. K. Adema (CDA),
Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Mw. J.A. Heine-Van Dartel (CDA),
P.S.G.M. Vaessen - Stollman (CDA),
Dhr. T. Dragstra (D66),
Dhr. A. Oulad Lmaroudia (D66),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
Dhr. J.P. Bertholet (OPH),
S. Jacobs (Forum voor Democratie),
M.T.H. Bosch (Partij voor de Vrijheid),
T. Nefjodov (GroenLinks),
Mw. M.T.A. Butink (Jongerenpartij Heerlen),
Dhr. P.C.C. Kastrop (OPH),
Dhr. J.T.M. Hendriks (Jongerenpartij Heerlen),
A.L.B. Janssen (Jongerenpartij Heerlen),
Dhr. T.G.M.M. de Groot (OPH),
Dhr. J.L.M. Ermers (OPH),
Mw. A.A. Santegoeds (OPH),
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. M.H. Schreurs (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. E.A.N.M. Géron (Partij voor de Dieren),
Dhr. R.W.T.A. Rozestraten (OPH),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
Dhr. S. Bayraktar (SP),
Mw. A.M.G. Hendriks-Berg (SP),
Mw. S. Bottenberg-Brylka (SP),
P.E.J. Hoogers (Partij voor de Vrijheid),
T. Reijnders (SP),
I.J. Vermeulen - Klamerek (SP),
A.E.H.T. Vrusch (SP),
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD)
Wethouder Dhr. C.M.J.P. Claessens (CDA),
Dhr. A.P.A. Damen (OPH),
Mw. A. Keulen (OPH),
Dhr. J.M.M. Clemens (SP),
Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP),
Dhr. M.E.E. de Beer (VVD/D66)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
OPH 6
SP 6
CDA 4
Jongerenpartij Heerlen 3
Partij Hoensbroeks Belang 2
D66 2
Partij voor de Vrijheid 2
VVD 1
Hart-Leers 1
PvdA 1
Partij voor de Dieren 1
Forum voor Democratie 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)