Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden (Reusel-De Mierden)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5540 AA REUSEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32102/Gemeente_Reusel-De_Mierden

Contactgegevens

Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet http://www.reuseldemierden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres gemeentehuis
Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

mevr. M. (Milou) Versluis.
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)
mevr. F. H. (Francina) Spijkers.
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?