Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden (Reusel-De Mierden)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5540 AA REUSEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32102/Gemeente_Reusel-De_Mierden

Contactgegevens

Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet http://www.reuseldemierden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres gemeentehuis
Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

mevr. M. (Milou) Versluis.
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)
mevr. F. H. (Francina) Spijkers.
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijst college
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens van de gemeente Reusel-De Mierden
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen Commissie Bezwaarschriften
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen Klachten
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarrekening
Organisatie en werkwijze De gegevens van de gemeente Reusel-De Mierden staan gepubliceerd in het Register van Overheidsorganisaties (ROO)
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken raad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?