Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wageningen (Wageningen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 22
6701 CZ WAGENINGEN
Gelderland
Postadres Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32273/Gemeente_Wageningen

Contactgegevens

Telefoon (0317) 49 29 11 (algemeen)
Internet http://www.wageningen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wageningen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Markt 22
Link naar meer informatie https://www.wageningen.nl/direct-regelen/melding-klacht-of-bezwaar/klacht-of-bezwaar/wob-verzoek-doen/

Contactpersoon/team

Marleen Stuiver
Telefoon Woo-contactpersoon (0317) 49 26 90 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon marleen.stuiver@wageningen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens Op deze pagina staan alle wijze waarop de gemeente Wageningen bereikbaar is beschreven.
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Op deze pagina worden de jaarplannen en jaarverslagen van het voorgaande jaar gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en -verslagen gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?