Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wageningen (Wageningen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 22
6701 CZ WAGENINGEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN
Telefoon (0317) 49 29 11 (algemeen)
Internet http://www.wageningen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wageningen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 32,35 km2
Aantal inwoners 38412
Inwoners per km2 1187
Plaatsen binnen deze gemeente Wageningen

Functies

Burgemeester Dhr. F. Vermeulen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.G. Dijkstra (CDA),
Mw. M.C. Heger (ChristenUnie),
Mw. S. Alen (Connect Wageningen),
Mw. L.S. Kaper (D66),
Dhr. G. van Vulpen (GroenLinks),
Dhr. J.W. Kamerman (PvdA),
Dhr. M. Ait Imchi (SP),
Mw. L.R.G. Minnaard (Stadspartij),
Dhr. B.J.A. Rozemeijer (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. de Wit
Locoburgermeester Dhr. L.N. Bosland (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. E.J.G.A. Speet
Raadslid Dhr. J.G. Dijkstra (CDA),
Mw. M.C. Heger (ChristenUnie),
Mw. S. Alen (Connect Wageningen),
Dhr. H. Lasshab (Connect Wageningen),
Mw. M. van der Lingen (PvdA),
Mw. M.D. Hulshof (D66),
Mw. M. Peters (D66),
Mw. M. Adu-Ampong-de Vetten (GroenLinks),
Dhr. H. Brons (GroenLinks),
Mw. L.S. Kaper (D66),
Dhr. P. Cicilia (GroenLinks),
Dhr. G. van Vulpen (GroenLinks),
Mw. T. Yüksel (GroenLinks),
Mw. M.N. Pardo (GroenLinks),
Mw. A.M.E. Janssen (PvdA),
Mw. R.D. Groot (GroenLinks),
Dhr. J.W. Kamerman (PvdA),
Mw. M.P. van Amersfoort (PvdA),
Dhr. M. Ait Imchi (SP),
Dhr. M.K. Bor (Stadspartij),
Mw. H.J. van der Leeden (Stadspartij),
Mw. L.R.G. Minnaard (Stadspartij),
Dhr. K. de Weerd (Stadspartij),
Dhr. B.J.A. Rozemeijer (VVD),
Mw. E. Koenders - Jollie (VVD)
Wethouder Dhr. P. de Haan (ChristenUnie),
Mw. M.D. Hulshof (D66),
Dhr. L.N. Bosland (GroenLinks),
Mw. A.M.E. Janssen (PvdA)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
PvdA 4
Stadspartij 4
D66 3
Connect Wageningen 2
VVD 2
CDA 1
SP 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)