Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oldenzaal (Oldenzaal)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Ganzenmarkt 1
7571 CD OLDENZAAL
Overijssel
Postadres Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32363/Gemeente_Oldenzaal

Contactgegevens

Telefoon (0541) 58 81 11 (algemeen)
Internet http://www.oldenzaal.nl (algemeen)
E-mail info@oldenzaal.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.oldenzaal.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

info@oldenzaal.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (0541) 58 81 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.oldenzaal.nl/wet-open-overheid-woo (Woo-informatiepagina)
E-mail Woo-contactpersoon info@oldenzaal.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Rekenkamercommissie
Adviezen Adviescommissies in Oldenzaal
Bereikbaarheidsgegevens Contact
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken stukken en besluiten college
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken stukken gemeenteraad
Jaarplannen en jaarverslagen Actuele financiële documenten
Klachtoordelen Klachten
Organisatie en werkwijze Inspraak
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo informatiepagina
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?