Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hardenberg (Hardenberg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ HARDENBERG
Overijssel
Postadres Postbus 500
7770 BA HARDENBERG
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32576/Gemeente_Hardenberg

Contactgegevens

Telefoon 14 0523 (algemeen)
Internet http://www.hardenberg.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hardenberg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 500
Stephanuspark 1
7772 HZ HARDENBERG
Overijssel
Link naar meer informatie https://www.hardenberg.nl/gemeente/contact-met-de-gemeente/meer/indienen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Wim van Emmen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden De link geeft u een overzicht van de raadsvergaderingen met bijbehorende stukken
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?