Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Fryslân
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33564/Gemeente_Dantumadiel

Contactgegevens

Telefoon (0511) 71 70 00 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.frl (algemeen)
E-mail info@dantumadiel.frl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hynsteblom 4
9104 BR DAMWÂLD
Fryslân
Link naar meer informatie https://www.dantumadiel.frl/de-wet-open-overheid-0

Contactpersoon/team

Gemeente Dantumadiel

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens Hier vind u de contactgegevens van de gemeente Dantumadiel
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
Jaarplannen en jaarverslagen
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Hier kunt u verder zoeken naar ontwerpen en externe adviesaanvragen van lokale regelgeving
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?