Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.frl (algemeen)
E-mail info@dantumadiel.frl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,49 km2
Aantal inwoners 18904
Inwoners per km2 216
Plaatsen binnen deze gemeente Broeksterwald, Damwald, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwalden, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahus, Walterswald

Functies

Burgemeester Dhr. N.L. Agricola (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter J. Jager (BVNL),
H. Visser (CDA),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Mw. S.F. Braaksma (Gemeentebelangen Dantumadiel),
H. Kooistra (SGP),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Gemeentesecretaris Dhr. R.G. Dijksterhuis
Locoburgermeester Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. A. Alkema
Raadslid J. Jager (BVNL),
Dhr. S. Hilverda (CDA),
Dhr. K.M. Houtstra (CDA),
H. Visser (CDA),
Dhr. S. Wijbenga (CDA),
Dhr. J.T. Feddema (ChristenUnie),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Mw. A. de Vries-Kooistra (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Dhr. J.H. Weistra (FNP),
G.E. de Boer-Hilarides (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Mw. S.F. Braaksma (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Mw. T.E.J. Kooistra-Roorda (Gemeentebelangen Dantumadiel),
H. Kooistra (SGP),
Dhr. A Sikma (Sociaal Links),
Dhr. J. Wijbenga (Sociaal Links),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Wethouder Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie),
Dhr. K. Wielstra (GBD (Gemeente Belangen Dantumadiel)),
Dhr. R Kempenaar (Sociaal Links)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
ChristenUnie 3
Sociaal Links 3
Gemeentebelangen Dantumadiel 3
FNP 2
BVNL 1
SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)