Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amersfoort (Amersfoort)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
3811 LM AMERSFOORT
Utrecht
Postadres Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35134/Gemeente_Amersfoort

Contactgegevens

Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.amersfoort.nl (algemeen)
E-mail info@amersfoort.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT
Adres voor indienen Woo-verzoek Stadhuisplein 1
3811 LM AMERSFOORT
Link naar meer informatie https://www.amersfoort.nl/informatie-van-de-gemeente-inzien-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

woo@amersfoort.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen Via de link vindt u meer informatie over jaarplannen en jaarverslagen
Onderzoeksrapporten
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Hier kunt u verder zoeken naar ontwerpen en externe adviesaanvragen van lokale regelgeving
Organisatie en werkwijze Deze link is het Organisatiebesluit gemeente Amersfoort
Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking
Vergaderstukken decentrale overheden Verdere informatie vindt u in de link onder het kopje 'Documenten'
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Overzicht van woo-verzoeken vanaf 2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?