Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amersfoort (Amersfoort)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-05-2022 Op 14-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
3811 LM AMERSFOORT
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT
Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.amersfoort.nl (algemeen)
E-mail info@amersfoort.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 63,86 km2
Aantal inwoners 155226
Inwoners per km2 2430
Plaatsen binnen deze gemeente Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Stoutenburg Noord

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.M.M. Bolsius (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. ir. M.W. Fousert (Amersfoort2014),
Dhr. T.J. Van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid),
Mw. N.P.C. Sanders (Beter Amersfoort),
Dhr. ing. J.J.W. van Wegen (Burger Partij Amersfoort),
Mw. M. Paffen-Zeenni (CDA),
Dhr. ir. H.W.I. Bol (ChristenUnie),
Dhr. T.L.W. Bijlholt (D66),
Dhr. T. Bülbül (DENK),
Mw. D.B. Hos (GroenLinks),
Dhr. B.L. Leeuwenkamp (GroenLinks),
C.R. Van Barneveld (Partij voor de Dieren),
Dhr. R.A.P. Smulders (PvdA),
Dhr. H.W. Kruyt (SP),
Dhr. ir. M.B. Flikkema (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. N. Kamphorst
Locoburgermeester Dhr. C.W. Kraanen (VVD)
Raadsgriffier Mw. E. Lans
Raadslid Dhr. T.J. Van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid),
Dhr. ir. M.W. Fousert (Amersfoort2014),
Mw. E.M.H. Koet-Minis (Amersfoort2014),
Dhr. T.J.M. van der Eerden (Amersfoort2014),
Dhr. ing. J.J.W. van Wegen (Burger Partij Amersfoort),
Mw. M. Varwijk (Amersfoort2014),
Dhr. A.J.M. Engbers (CDA),
Dhr. B. van Koningsveld (CDA),
Dhr. J.H.A.J.M. Schueren (CDA),
Mw. A.E.M. Noortman-Nieuwendijk (CDA),
Mw. M. Paffen-Zeenni (CDA),
Dhr. ir. H.W.I. Bol (ChristenUnie),
J.S. Eilander (ChristenUnie),
G.M. Koning (ChristenUnie),
A.J. Mulder-van Manen (ChristenUnie),
Dhr. T.J.T. Hamersveld (D66),
Dhr. T.L.W. Bijlholt (D66),
Mw. M.J. Perdok (D66),
Mw. K.J. Mik (D66),
Mw. L.M. Overmars (D66),
Dhr. T. Bülbül (DENK),
Dhr. W.J. Van Schagen (D66),
Dhr. B.L. Leeuwenkamp (GroenLinks),
Dhr. Y. El Messaoudi (GroenLinks),
Mw. I.N. Bromberg (GroenLinks),
Mw. D.B. Hos (GroenLinks),
A.P.A.M Janssen (GroenLinks),
Mw. N.P.C. Sanders (Beter Amersfoort),
F. Sixma (GroenLinks),
C.R. Van Barneveld (Partij voor de Dieren),
N. Vreugdenhil (Partij voor de Dieren),
R. Issaoui (PvdA),
Dhr. R.A.P. Smulders (PvdA),
Dhr. H.W. Kruyt (SP),
Mw. J. van Zon (SP),
Dhr. I.T.J. Beekers (VVD),
Dhr. ir. M.B. Flikkema (VVD),
J.E. Huurman (VVD),
C.W. Kraanen (VVD)
Wethouder Dhr. M. Tigelaar (ChristenUnie),
Mw. F. Koser Kaya (D66),
Dhr. drs. W.J. Stegeman (D66),
Dhr. C. van Eijk (GroenLinks),
Mw. ir. A.P.A.M. Janssen (GroenLinks),
Dhr. C.W. Kraanen (VVD),
Dhr. drs. R.E. van der Linde (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 6
GroenLinks 6
CDA 5
VVD 4
Amersfoort2014 4
ChristenUnie 4
PvdA 2
SP 2
Partij voor de Dieren 2
Burger Partij Amersfoort 1
Beter Amersfoort 1
DENK 1
Amersfoort voor Vrijheid 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)