Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Bilt (De Bilt)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB BILTHOVEN
Utrecht
Postadres Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35756/Gemeente_De_Bilt

Contactgegevens

Telefoon (030) 228 94 11 (algemeen)
Internet http://www.debilt.nl (algemeen)
E-mail info@debilt.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 3720 AH BILTHOVEN
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.debilt.nl/woo
Link naar meer informatie https://www.debilt.nl/woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van B&W
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Bereikbaarheidsgegevens Woo-verzoek of informatieaanvraag indienen
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organisatiegegevens
Organisatie en werkwijze Bestuur en organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?