Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Bilt (De Bilt)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-09-2022 Op 11-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB BILTHOVEN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN
Telefoon (030) 228 94 11 (algemeen)
Internet http://www.debilt.nl (algemeen)
E-mail info@debilt.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting De Bilt

Geografische informatie

Oppervlakte 67,1 km2
Aantal inwoners 43508
Inwoners per km2 648
Bevat plaatsen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek

Functies

Burgemeester Dhr. mr. S.C.C.M. Potters (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E.J.F. den Hertog (Beter de Bilt en Bilts Belang),
Dhr. D.A.W. de Groot (CDA),
Mw. dr. ir. C Brouwer (ChristenUnie),
Mw. J. Hoevers (D66),
Dhr. P Schlamilch (Forza De Bilt),
Mw. J.C. Baart (GroenLinks),
Mw. G. Schoor (PvdA),
Dhr. A. Vonk Noordegraaf (SGP),
Dhr. M.H.O. Boer (SP),
Dhr. R.P. Jacobs (VVD)
Gemeentesecretaris N. van Netten
Locoburgemeester Mw. A.M. 't Hart (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. drs. T.B.W.M. van der Torre
Raadslid Dhr. E.J.F. den Hertog (Beter de Bilt en Bilts Belang),
Dhr. P.H. Gielissen (Beter De Bilt en Bilts Belang),
Mw. ing. J. Muijsson-Kuiper (Beter De Bilt en Bilts Belang),
Dhr. D.A.W. de Groot (CDA),
Dhr. B.J. Wielinga (D66),
Mw. G.J. de Zwart (D66),
Dhr. P.G. Flierman (CDA),
Mw. J. Hoevers (D66),
Dhr. F. Den Boer (D66),
Mw. dr. ir. C Brouwer (ChristenUnie),
Mw. K.C.M. Brekelmans (Forza De Bilt),
Dhr. P Schlamilch (Forza De Bilt),
Dhr. F.C.D. Vendrig (Forza De Bilt),
Mw. J.C. Baart (GroenLinks),
Dhr. P.S. Bansie (GroenLinks),
Dhr. Y.S. Kok-Palma (GroenLinks),
Mw. A. Kruiniger (GroenLinks),
Dhr. A.P.M. van der Lee (GroenLinks),
Dhr. R.M.P. Scheele (GroenLinks),
Mw. L.S. Ummels-Çavuşoğlu (GroenLinks),
Dhr. M.R. Lauxtermann (PvdA),
Mw. G. Schoor (PvdA),
Dhr. A. Vonk Noordegraaf (SGP),
Dhr. M.H.O. Boer (SP),
Dhr. E. Dalmeijer (VVD),
Dhr. R.P. Jacobs (VVD),
Dhr. C.J.H.M. Lelivelt (VVD)
Wethouder Dhr. P. van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang),
Dhr. drs. D.M.P.G. Smolenaers (D66),
Mw. A.M. 't Hart (GroenLinks),
Dhr. K. Hagedoorn (PvdA en SP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
D66 4
VVD 3
Forza De Bilt 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
SP 1
Beter de Bilt en Bilts Belang 1
SGP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0310
KVK-nummer 30286795

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid