Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Achtkarspelen (Achtkarspelen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST
Fryslân
Postadres Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35934/Gemeente_Achtkarspelen

Contactgegevens

Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.achtkarspelen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@achtkarspelen.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Klantencontactcentrum

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Achtkarspelen (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Achtkarspelen nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met gemeente Achtkarspelen. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Achtkarspelen ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Beschikkingen
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Achtkarspelen behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. U kunt wel een verslag opvragen.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Achtkarspelen ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?