Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Achtkarspelen (Achtkarspelen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST
Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.achtkarspelen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@achtkarspelen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 103,98 km2
Aantal inwoners 27935
Inwoners per km2 268
Plaatsen binnen deze gemeente Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide

Functies

Burgemeester Dhr. O. Brouwer (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. J. Spoelstra (CDA),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Dhr. S.W. Vegelin (GBA),
Dhr. IJ. van Kammen (FNP),
A.G. Dijk (Forum voor Democratie),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
J.W.F. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
H.K. Speulman (PvdA)
Gemeentesecretaris Dhr. M. de Jong
Locoburgermeester Dhr. J. Spoelstra (CDA)
Raadsgriffier Dhr. G.J. Andringa
Raadslid Dhr. G. Terpstra (CDA),
T. Kuipers-Jorna (CDA),
S. Ploeg (CDA),
R.P. Schootstra (CDA),
Dhr. J. Spoelstra (CDA),
Mw. D. Vriesema (CDA),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Dhr. T.O. Brinkman (FNP),
Dhr. IJ. van Kammen (FNP),
A. Vellema-Plazier (ChristenUnie),
K.S. Wal (ChristenUnie),
Dhr. S.W. Vegelin (GBA),
W. Poelman (FNP),
Dhr. W.B. Veenstra (FNP),
A.G. Dijk (Forum voor Democratie),
E.J. Vries (GBA),
B. Terpstra (GemeenteBelangen Achtkarspelen),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
J.W.F. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
W.A. Boonstra (PvdA),
H.K. Speulman (PvdA)
Wethouder Dhr. A. Bruining (CDA),
Dhr. J. Spoelstra (CDA),
Mw. M Jonker (ChristenUnie),
Dhr. M. de Haan (Gemeentebelangen Achtkarspelen)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 4
ChristenUnie 3
GBA 2
PvdA 2
GroenLinks 1
GemeenteBelangen Achtkarspelen 1
Partij voor de Vrijheid 1
Forum voor Democratie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)